რუსული მედია სკანდალურ ინფორმაციას ავრცელებს:რუსეთის პრეზიდენტი საზოგადეობაში აღარ ჩანს, რის გამოც ვრცელდება ინფორმაცია, რომ პუტინი გარდაიცვალა
2018-08-19 13:19:27
  • კი­თხვა­ზე - ცო­ცხა­ლია თუ არა რუ­სე­თის პრე­ზი­დენ­ტი ვლა­დი­მერ პუ­ტი­ნი.

    რო­გორც ცნო­ბი­ლია, რუ­სე­თის ლი­დე­რი 15 აგვისტოდა მო­ყო­ლე­ბუ­ლი არ გა­მო­ჩე­ნი­ლა, სა­ხელ­მწი­ფო მე­დია სა­შუ­ა­ლე­ბე­ბი კი მის ძველ გან­ცხა­დე­ბებს აქ­ვეყ­ნე­ბენ და ერთი კვი­რის წი­ნან­დელ ფო­ტო­ებს ახალ გა­და­ღე­ბუ­ლად "ასა­ღე­ბენ". მას შემ­დეგ, რაც მისი და­ა­ვა­დე­ბის შე­სა­ხებ ჭო­რე­ბი ან­ტი­პუ­ტი­ნუ­რი ის­ტე­რი­ის ყოვ­ლის­მომ­ცველ მას­შტა­ბებს გას­ცდა, ინ­ტერ­ნეტ­სივ­რცე­ში სხვა­დას­ხვა ჰი­პო­თე­ზე­ბი გა­მოჩ­ნდა იმის შე­სა­ხებ, რომ პუ­ტი­ნი გარ­და­იც­ვა­ლა.

    სა­იტ­ზე putinumer.com არის მხო­ლოდ ერთი გვერ­დი და ერ­თა­დერ­თი კი­თხვა: "მოკ­ვდა კი, პუ­ტი­ნი?" მომ­ხმა­რებ­ლებს, რომ­ლებ­საც ამ ინ­ფორ­მა­ცი­ის შე­მოწ­მე­ბა სურთ, სა­ი­ტი ყო­ველ ჯერ­ზე ახ­ლე­ბურ შე­დეგს აძ­ლევს.

    ოფი­ცი­ა­ლუ­რი კრემ­ლი და­ჟი­ნე­ბით უარ­ყოფს რუ­სე­თის პრე­ზი­დენ­ტის სა­ვა­რა­უ­დო სიკ­ვდილ­თან და­კავ­ში­რე­ბულ ჭო­რებს. პუ­ტი­ნის პრესმდი­ვა­ნის დი­მიტ­რი პეს­კო­ვის გან­ცხა­დე­ბით, მის უფ­როსს ყვე­ლა­ფე­რი წეს­რიგ­ში აქვს და უკვე მო­მა­ვალ კვი­რას გა­მოჩ­ნდე­ბა ხალ­ხში.  • loading...